สินค้า

สินค้า

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก
หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกสรรเหมาะแก่การใช้งาน

ถังขยะพลาสติกขนาด 40ลิตร 
ถังขยะพลาสติกขนาด 60ลิตร
ถังขยะพลาสติกขนาด100ลิตร
ถังขยะพลาสติกขนาด120ลิตร
​ถังขยะพลาสติกขนาด130ลิตร
​ถังขยะพลาสติกขนาด240ลิตร

ถังขยะพลาสติก เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน วัด สถานศึกษา โรงแรม คอนโด หรือโครงการต่างๆ ที่ต้องการรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อความเป็นระเบียบและลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยถังขยะแต่ละสีใช้สำหรับใส่ขยะแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน 
ถังขยะแยกประเภท สีมาตราฐาน แบ่ง ถังขยะแยกประเภท โดยมีความหมายดังนี้
1. ถังขยะสีแดง ประโยชน์เพื่อ
สำหรับใส่ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
- วัตถุระเบิดได้, วัตถุไวไฟ 
- วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์ 
- วัตถุมีพิษ, วัตถุกัมมันตรังสี 
- วัตถุที่ทำให้เกิดโรค, วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
- วัตถุกัดกร่อน, วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
- วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

2. ถังขยะสีเขียว หมายถึง
สำหรับใส่ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย 
คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก 
เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิด
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

3. ถังขยะสีเหลือง หมายถึง
สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว 
กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ 
กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น

4. ถังขยะสีน้ำเงิน ประโยชน์เพื่อ
สำหรับใส่ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลีกษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร 
ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น
 
Hotline: 087-9263406
 

ถังขยะ130ลิตร

  • รหัสสินค้า : 130L
  • ราคาปกติ : 1,299.00 ฿
  • ราคาพิเศษ : 999.00 ฿
 
 

ถังขยะ TAB 100

  • รหัสสินค้า : ID-TAB 100
  • โทรสอบถาม 087-926-3406,0804349449
 
 

ถังขยะพลาสติก 120 SWS

  • รหัสสินค้า : ID-TAB120SWS
  • โทรสอบถาม 087-926-3406,0804349449
 
 

ถังขยะพลาสติก TAB 120 SWT

  • รหัสสินค้า : ID-TAB120SWT
  • โทรสอบถาม 087-926-3406,0804349449
 
สถิติ
เปิดเมื่อ4/07/2012
อัพเดท26/01/2019
ผู้เข้าชม1866906
แสดงหน้า1970812